Øvelser i å holde seg oppe /

Etudes on holding on

Etyder av Agnes Ida Pettersen for fire kontrabasser og sang i følge av dans og live- tegning.

Det spesifikt menneskelige er det som ødelegger alt. Det er også det spesifikt menneskelige som har potensialet til å redde alt.

I denne konsertforestillinga undersøker vi den grunnleggende menneskeligheten i det å fortsette å prøve. Verden er et mørkt sted om dagen, mange går rundt med en generell pessimisme for hvordan livet skal bli med en altoverskyggende, muligens uunngåelig menneskeskapt klimakatastrofe på trappene.

Hvordan greier vi egentlig å holde oss oppe? Hvis vi slutter å jobbe videre med det som fungerer og er bra, hva skjer da?

Rammen for forestillinga er etyder for kontrabass og sang i følge av dans. Etyder er øvingsstykker som har som formål å arbeide med et sett spesielle tekniske vanskeligheter. Disse nykomponerte etydene for kontrabass og sang dreier seg om musikalske parametere som to-hånds flageoletter, bi-toner og multifoner.

Etudes on holding on.jpg

Innenfra og utenfra
Hverdagslivets etyder handler kanskje om å holde fokus på vår egen spesifikke, lokale virkelighet for å gjøre verden håndterlig. Kan kunsten – det menneskeskapte - være en måte for menneskene til å finne fram til en autentisk kjerne i oss selv?

Etydene følges av dans og live – tegning koreografert til musikken. Danser og koreograf Katja understøtter det fysiske språket i dansen med tegning som går fra diffus form til mer konkrete objekter. På den måten arbeider danseren innenfra og utenfra på en og samme tid.

Dette kan speile hvordan mennesket leter etter en hvem vi er versus hvordan vi ønsker å sees av andre.

Handlekraft og ødeleggelse
Forestillinga undersøker det menneskelige i å avgrense sin egen virkelighet til det vi selv kjenner på kroppen. I dette ligger et stort potensial til ødeleggelse ved hensynsløs likegyldighet overfor andre, men også til enorm handlekraft når problemer først angår oss selv i stor nok grad. For å behandle denne tematikken arbeider vi sjangeroverskridende, både på tvers av fag og mellom eksperimentell og tradisjonell musikk, låst partitur og improvisert musikk. Musikerne vil brukes som del av det visuelle, ved å få regi på forflytning og bruk av nivåer.

Det ligger ikke noen spesifikk mening eller politisk agenda bak dette prosjektet. Det er mer en utforskning av den store kraften i menneskelig skaperkraft og destruksjon, og hvordan kunst er noe konkret menneskelig som kanskje kan redde alt.

Agnes Ida Pettersen (37)
Komponist Agnes Ida Pettersen fra Harstad har hovedfokus på verk for akustisk besetning og den tradisjonelle konserten. I komposisjonene finner vi typisk en nyansert bruk av et utvidet klanglig repertoar, i en musikalsk kontekst hvor arven fra den klassiske musikktradisjonen skinner gjennom.

Agnes Ida komponerer også musikk til ulike former for sceniske produksjoner, og gjør elektroakustiske prosjekter, med en stor bredde i uttrykk og virkemidler. Musikken brukes i ulike settinger; konserter, dans, teater og installasjoner. Hennes musikk fremført i inn- og utland av norske og internasjonale ensembler, sist av Norsk Kammerorkester (Bestillingsverk 2019) og produserer i disse dager sitt andre bestillingsverk for Vokal Nord. Hun har gitt ut et elektroakustisk solo-album og Telemark kammerorkester har spilt inn verket ”I det stille//Epilog” på cden Tapestry.

Eline Hellerud Åsbakk (28)
er en sanger og komponist/ tekstforfatter fra Tromsø, som gjennom flere år har lagd originale komposisjoner med tekster på egen dialekt. Musikken kan anses som i tråd med den nordiske jazztradisjonen, hvor jazz og folkemusikk spiller likeverdige roller. Ved siden av egne bandprosjekt er hun med i friimprovisasjonsensemblet Oslo 14 og koret Vokal Nord.

I løpet av de siste årene har vokalisten satt seg inn i den nordnorske folkemusikktradisjonen, og har utviklet et omfattende repertoar av melodier fra landsdelen. Samtidig har hun begynt å ta i bruk autentiske sjangertrekk herfra som stedsspesifikk ornamentering og kvarttonalitet, i tillegg til joik - inspirert stemmebruk. Utgav sitt andre album i august 2019.

Katja Henriksen Schia (33)
I 2009 ble hun uteksaminert fra Kunsthøyskolen i Oslo med en BA i samtidsdans. I dag jobber hun som danser og koreograf i Norge og Europa, med base i Oslo. Tegning og dans er er metoder som ligger til grunne for hennes kunstneriske praksis. Innenfor tegning har hun ingen formell utdanning, men dette er noe hun alltid har brukt tid på. Å inkludere disse to formatene i alt hun skaper, har vist seg å tydeliggjøre rettingen i virket hennes. I dag jobber hun i varierende formater innen performance og samtidsdans.

Her kan du høre Agnes sine tanker om kvarttonalitet for strykere

sjekk ut Agnes sitt akustisk - elektroniske album her